سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 894


راهنما
دعوت دوستان

سوال 894 | ۱۷ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله با جمله عمومی داریم  ، جمله بیستم این دنباله چه عددی است؟
 

پاسخ

  

10

 

برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 1 با 0:0:40
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 2 با 0:0:41
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 3 با 0:0:47
9 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 4 با 0:0:47
1 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 5 با 0:0:52
3 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 6 با 0:0:52
6 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 7 با 0:0:53
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 8 با 0:0:55
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 9 با 0:0:57
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه