سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 910


راهنما
دعوت دوستان

سوال 910 | ۰۲ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نقطه ی رأس سهمی به معادله ی است. این سهمی محورها را با کدام عرض قطع می کند؟
 

پاسخ

  

-1

اول با استفاده از مختصات رأس مقادیر و را از معادله ی سهمی پیدا می کنیم. طول رأس برابر است، پس و مختصات رأس سهمی باید در معادله ی آن صدق کند، پس:

 
 
حالا محل برخورد سهمی با محور عرض ها را پیدا می کنیم: (یعنی به جای می گذاریم)


برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:44
16 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:45
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:45
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 5 با 0:0:48
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 6 با 0:0:49
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 7 با 0:0:51
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه