سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 188


راهنما
دعوت دوستان

سوال 188 | ۱۱ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه عدد  برابر 11 و مجموع حاصل ضرب دو به دوی آن‌ها برابر 3 می باشد. مجموع مجذورات این سه عدد کدام است؟     
 

پاسخ

  

115

مجموع مجذورات  یعنی   و مجموع سه عدد یعنی  و حاصل ضرب دو به دوی آن‌ها یعنی  را داریم، پس با توجه به اتحاد مربع می‌توانیم بنویسیم:
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 1 با 0:0:18
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 2 با 0:0:41
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:42
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 6 با 0:0:51
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 7 با 0:0:51
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 8 با 0:0:52
7 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 9 با 0:0:55
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 10 با 0:0:57
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه