سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 188 | ۱۱ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه عدد  برابر 11 و مجموع حاصل ضرب دو به دوی آن‌ها برابر 3 می باشد. مجموع مجذورات این سه عدد کدام است؟     
 

پاسخ

  

115

مجموع مجذورات  یعنی   و مجموع سه عدد یعنی  و حاصل ضرب دو به دوی آن‌ها یعنی  را داریم، پس با توجه به اتحاد مربع می‌توانیم بنویسیم:
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر اول (با 0:0:18)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر دوم (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر سوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر چهارم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه