سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 34 | ۰۹ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع و معادله درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


عدد يكی از ريشه‌ های معادله ‌ی  است. ريشه‌ ی ديگر كدام است؟ 
 

پاسخ

  

-6

 ابتدا حاصل ضرب دو ریشه را از رابطه‌ یبه دست می ‌آوریم و سپس با دانستن این نکته که یکی از ریشه‌ ها  است، ریشه‌ ی دیگر را حساب می‌ کنیم:
       
 
تذکر: اگر در یک معادله‌ی درجه‌ی دوم دارای پارامتر (یکی از ضرایب نامعین باشد.) یکی از ریشه‌ها را داده و ریشه‌ی دیگر را بخواهند، می توان از یا استفاده کرد، ما وقتی از استفاده می‌کنیم که  و  معلوم باشند و زمانی از  استفاده می‌کنیم که  و  معلوم باشند.
روش دوم: می توانیم ریشه ی را در معادله قرار دهیم تا مقدار b به دست آید وسپس با جایگزینی مقدار b و حل معادله، ریشه ی دیگر را به دست آوریم.

برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر اول (با 0:0:13)
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:16)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر سوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر چهارم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر پنجم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه