سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 196 | ۱۹ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

1/2

اگر به جای 2 مقدار را قرار دهیم، حد خواسته شده عکس تعریف مشتق در نقطه می شود:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:12)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:27)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر سوم (با 0:0:40)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر چهارم (با 0:0:45)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر پنجم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه