سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 196


راهنما
دعوت دوستان

سوال 196 | ۱۹ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

1/2

اگر به جای 2 مقدار را قرار دهیم، حد خواسته شده عکس تعریف مشتق در نقطه می شود:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:12
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:27
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 3 با 0:0:40
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:45
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 5 با 0:0:45
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 6 با 0:0:45
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 7 با 0:0:47
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 8 با 0:0:52
9 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه