سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 197 | ۲۰ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

9

ابتدا توجه کنید که

 
 
 
بنابراین

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:17)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر دوم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر سوم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر پنجم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه