سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 197


راهنما
دعوت دوستان

سوال 197 | ۲۰ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

9

ابتدا توجه کنید که

 
 
 
بنابراین

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:17
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 2 با 0:0:41
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:41
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 4 با 0:0:45
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 5 با 0:0:47
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 6 با 0:0:47
3 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 7 با 0:0:48
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 8 با 0:0:52
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 9 با 0:0:52
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 10 با 0:0:53
2 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 11 با 0:0:55
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه