سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 36


راهنما
دعوت دوستان

سوال 36 | ۱۱ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و ، مقدار  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

-2

ابتدا توجه کنید که

در تساوی بالا قرار می دهیم:
 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:18
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 2 با 0:0:18
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 3 با 0:0:31
4 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 4 با 0:0:33
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:38
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 6 با 0:0:39
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 7 با 0:0:40
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 8 با 0:0:46
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 9 با 0:0:47
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
صبا صباغ  صبا صباغ
پاسخ
1 سال پیش
13 0

خیلی عالی

ارسال دیدگاه