سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 37 | ۱۲ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع و معادله درجه دوم, حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

57

تعداد شرکت کنندگان

19

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر هر دو ریشه‌ی معادله‌ی  برابر صفر باشد،   کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 برای آن که هر دو ریشه‎‌ی معادله صفر باشد، باید  و  صفر باشند. بنابراین:


برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:10)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر دوم (با 0:0:13)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر سوم (با 0:0:34)
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر چهارم (با 0:0:35)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
صبا صباغ  صبا صباغ
پاسخ
1 سال پیش
22 0

خیلی متشکرم.درست حل کردم اما دیر پاسخ دادم متاسفانه.

ارسال دیدگاه