سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 202 | ۲۵ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام 0، 1، 2، 3، 4 و 5 چند عدد سه رقمی بزرگ‌تر از 300 بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت؟
 

پاسخ

  

60

    
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:21)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر دوم (با 0:0:24)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:28)
55 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر چهارم (با 0:0:44)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر پنجم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16

ارسال دیدگاه