سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 202


راهنما
دعوت دوستان

سوال 202 | ۲۵ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام 0، 1، 2، 3، 4 و 5 چند عدد سه رقمی بزرگ‌تر از 300 بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت؟
 

پاسخ

  

60

    
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 2 با 0:0:24
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:28
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:44
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 6 با 0:0:47
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 7 با 0:0:48
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 8 با 0:0:50
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 9 با 0:0:51
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 10 با 0:0:52
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 11 با 0:0:54
11 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه