سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 204 | ۲۷ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


5 نفر به چند روش می‌تواند در یک اتومبیل معمولی بنشینند، در صورتی که 3 نفر آن‌ها گواهینامۀ رانندگی دارند؟     
 

پاسخ

  

72

برای راننده 3 انتخاب داریم. برای صندلی‌های دیگر به ترتیب 4، 3، 2 و 1 انتخاب داریم. پس این کار به   طریق امکان‌پذیر است.
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:16)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر دوم (با 0:0:22)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:30)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر چهارم (با 0:0:38)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر پنجم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه