سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 204


راهنما
دعوت دوستان

سوال 204 | ۲۷ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


5 نفر به چند روش می‌تواند در یک اتومبیل معمولی بنشینند، در صورتی که 3 نفر آن‌ها گواهینامۀ رانندگی دارند؟     
 

پاسخ

  

72

برای راننده 3 انتخاب داریم. برای صندلی‌های دیگر به ترتیب 4، 3، 2 و 1 انتخاب داریم. پس این کار به   طریق امکان‌پذیر است.
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:16
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 2 با 0:0:22
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:30
85 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر 4 با 0:0:38
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 5 با 0:0:42
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 6 با 0:0:47
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 7 با 0:0:47
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 8 با 0:0:49
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 9 با 0:0:50
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 10 با 0:0:54
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه