سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 38


راهنما
دعوت دوستان

سوال 38 | ۱۳ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


ماکزیمم عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

1/4

 از آن جایی که  است، پس حاصل ضرب آنها زمانی ماکزیمم می شود که با هم برابر باشند.                                                 

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 1 با 0:0:11
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:16
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 3 با 0:0:21
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:34
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 5 با 0:0:38
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 6 با 0:0:40
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 7 با 0:0:43
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 8 با 0:0:47
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
سبحان صباغ  سبحان صباغ
پاسخ
1 سال پیش
8 0

متوسط نبود سخت بود

صبا صباغ  صبا صباغ
پاسخ
1 سال پیش
15 0

عجیب بود.مرسی

علیرضا بداغی  علیرضا بداغی
پاسخ
1 سال پیش
6 0

خیلی سوال جالبی بود با تبدیل به یک چهارم سینوس دو آلفا راحت حل میشه

ارسال دیدگاه