سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 38 | ۱۳ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


ماکزیمم عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

1/4

 از آن جایی که  است، پس حاصل ضرب آنها زمانی ماکزیمم می شود که با هم برابر باشند.                                                 

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر اول (با 0:0:11)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:16)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر سوم (با 0:0:21)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر چهارم (با 0:0:34)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر پنجم (با 0:0:38)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
سبحان صباغ  سبحان صباغ
11 ماه پیش
0 0

متوسط نبود سخت بود

صبا صباغ  صبا صباغ
11 ماه پیش
0 0

عجیب بود.مرسی

علیرضا بداغی  علیرضا بداغی
11 ماه پیش
0 0

خیلی سوال جالبی بود با تبدیل به یک چهارم سینوس دو آلفا راحت حل میشه

ارسال دیدگاه