سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 219 | ۱۱ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

210

ابتدا تابع مشتق تابع را به دست می آوریم:

 
 
بنابراین


برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر اول (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر دوم (با 0:0:41)
5 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر چهارم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر پنجم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه