سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 43


راهنما
دعوت دوستان

سوال 43 | ۱۸ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطه‌ی با شرط و مقدار  کدام است؟         
 

پاسخ

  

-3


 
حال از حل دستگاه دو معادله دو مجهول (1) و (2) مقدار b را به دست می‌آوریم: 
 

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 1 با 0:0:10
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:28
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 3 با 0:0:36
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 4 با 0:0:37
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 5 با 0:0:39
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 6 با 0:0:40
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 7 با 0:0:47
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه