سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 43 | ۱۸ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطه‌ی با شرط و مقدار  کدام است؟         
 

پاسخ

  

-3


 
حال از حل دستگاه دو معادله دو مجهول (1) و (2) مقدار b را به دست می‌آوریم: 
 

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر اول (با 0:0:10)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:28)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر سوم (با 0:0:36)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر چهارم (با 0:0:37)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر پنجم (با 0:0:39)
3 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه