سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 45 | ۲۰ اسفند ۹۸

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده تقسیم عبارت برابر برابر 4 است. کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

نکته: باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با:


برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر اول (با 0:0:8)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:17)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر سوم (با 0:0:25)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر چهارم (با 0:0:29)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه