سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 45


راهنما
دعوت دوستان

سوال 45 | ۲۰ اسفند ۹۸

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده تقسیم عبارت بر برابر 4 است. کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

نکته: باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با:


برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 1 با 0:0:8
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:17
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 3 با 0:0:25
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر 4 با 0:0:29
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 5 با 0:0:30
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 6 با 0:0:33
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 7 با 0:0:36
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 8 با 0:0:37
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 9 با 0:0:40
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 10 با 0:0:41
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 11 با 0:0:45
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 12 با 0:0:49
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 13 با 0:0:50
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 14 با 0:0:50
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه