سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 243


راهنما
دعوت دوستان

سوال 243 | ۰۴ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر چه عددی است؟ (جواب به صورت اعشاری)

 

پاسخ

  

1.4

ابتدا ضلع BC را می‌یابیم:
 
حالا سینوس زاویه‌ی A کسینوس زاویه‌ی A را می‌یابیم:


 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 2 با 0:0:24
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر 3 با 0:0:27
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 4 با 0:0:40
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 5 با 0:0:44
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 6 با 0:0:44
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 7 با 0:0:46
2 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 8 با 0:0:47
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 9 با 0:0:49
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه