سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 243 | ۰۴ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر چه عددی است؟ (جواب به صورت اعشاری)

 

پاسخ

  

1.4

ابتدا ضلع BC را می‌یابیم:
 
حالا سینوس زاویه‌ی A کسینوس زاویه‌ی A را می‌یابیم:


 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:21)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر دوم (با 0:0:24)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر سوم (با 0:0:27)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر چهارم (با 0:0:40)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر پنجم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه