سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 253


راهنما
دعوت دوستان

سوال 253 | ۱۴ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟                      
 

پاسخ

  

6

اعداد زیر رادیکال را به شکل اعداد توان‌دار با پایه‌های اول می‌نویسیم:
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 1 با 0:0:39
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 3 با 0:0:47
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:51
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 5 با 0:0:54
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 6 با 0:1:8
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 7 با 0:1:19
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 8 با 0:1:49
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 9 با 0:1:55
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه