سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 258 | ۱۹ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ضرایب معادله ی درجه ی دومی صفر است. کدام عدد جواب معادله است؟ 
 

پاسخ

  

1

اگر در معادله ی درجه ی دو  داشته باشیم  ، آنگاه  یکی از ریشه های آن است. به روابط زیر توجه کنید:
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:11)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر دوم (با 0:0:19)
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:29)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر چهارم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر پنجم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه