سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 258


راهنما
دعوت دوستان

سوال 258 | ۱۹ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ضرایب معادله ی درجه ی دومی صفر است. کدام عدد جواب معادله است؟ 
 

پاسخ

  

1

اگر در معادله ی درجه ی دو  داشته باشیم  ، آنگاه  یکی از ریشه های آن است. به روابط زیر توجه کنید:
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:11
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 2 با 0:0:19
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:29
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:43
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 5 با 0:0:47
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 6 با 0:0:47
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 7 با 0:0:49
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 8 با 0:0:52
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه