سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 259


راهنما
دعوت دوستان

سوال 259 | ۲۰ مهر ۹۹

نام درس
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ثبت نشده
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
ثبت نشده
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


پاسخ

  

3


برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:45
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 4 با 0:0:45
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 5 با 0:0:47
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 6 با 0:0:48
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 7 با 0:0:49
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 8 با 0:0:53
9 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 9 با 0:0:53
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 10 با 0:1:0
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه