سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 259 | ۲۰ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


 ریشه های معادله ی  هستند. حاصل عبارت  چقدر است؟
 

پاسخ

  

3

 ریشه های معادله هستند، پس اگر را به جای x قرار دهیم، تساوی برقرار می ماند:
 
پس:
 

برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر دوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر سوم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر چهارم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر پنجم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه