سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 260 | ۲۱ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ریشه ی معادله ی  باشد، مقدار  چقدر است؟
 

پاسخ

  

8

 یک ریشه از معادله ی  است، پس به جای x می توانیم  قرار می دهیم تا تساوی برقرار بماند
 

برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر اول (با 0:0:14)
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:15)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:23)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر چهارم (با 0:0:40)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر پنجم (با 0:0:46)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه