سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 260


راهنما
دعوت دوستان

سوال 260 | ۲۱ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ریشه ی معادله ی  باشد، مقدار  چقدر است؟
 

پاسخ

  

8

 یک ریشه از معادله ی  است، پس به جای x می توانیم  قرار می دهیم تا تساوی برقرار بماند
 

برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 1 با 0:0:14
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:15
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:23
38 بار نفر اول
128 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:40
79 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 5 با 0:0:46
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 6 با 0:0:47
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 7 با 0:0:54
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه