سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 260


راهنما
دعوت دوستان

سوال 260 | ۲۱ مهر ۹۹

نام درس
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ثبت نشده
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
ثبت نشده
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


پاسخ

  

8


برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 1 با 0:0:14
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:15
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:23
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:40
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 5 با 0:0:46
2 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 6 با 0:0:47
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 7 با 0:0:54
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه