سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 261 | ۲۲ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل ضرب جواب های معادله ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

-10

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:33
79 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:38
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 3 با 0:0:39
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 6 با 0:0:52
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 7 با 0:0:53
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه