سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 261


راهنما
دعوت دوستان

سوال 261 | ۲۲ مهر ۹۹

نام درس
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ثبت نشده
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
ثبت نشده
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


پاسخ

  

-10


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:33
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:38
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 3 با 0:0:39
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 6 با 0:0:52
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 7 با 0:0:53
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه