سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 261 | ۲۲ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل ضرب جواب های معادله ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

-10

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:33)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:38)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر سوم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر چهارم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر پنجم (با 0:0:48)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه