سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 272


راهنما
دعوت دوستان

سوال 272 | ۰۳ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با جابه جایی ارقام 5، 4، 3، 2، 1 و0 چند عدد سه رقمی فرد می‌توان نوشت؟  
 

پاسخ

  

48

ابتدا باید رقم یکان انتخاب شود، سپس صدگان و در نهایت دهگان:
   
 

برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:42
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 4 با 0:0:45
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 5 با 0:0:46
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 6 با 0:0:48
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 7 با 0:0:49
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 8 با 0:0:49
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 9 با 0:0:51
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 10 با 0:0:53
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
1 سال پیش
26 0

چرا متن بعضی سوالا مثل این سوال در این قسمت معلوم نیست ولی بعضی سوالا متنش مشخصه

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مریم عزیز
مشکل مطرح شده بررسی خواهد شد.

ارسال دیدگاه