سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 272 | ۰۳ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با جابه جایی ارقام 5، 4، 3، 2، 1 و0 چند عدد سه رقمی فرد می‌توان نوشت؟  
 

پاسخ

  

48

ابتدا باید رقم یکان انتخاب شود، سپس صدگان و در نهایت دهگان:
   
 

برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر اول (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر دوم (با 0:0:42)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر سوم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر چهارم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر پنجم (با 0:0:46)
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
مریم رضائی  مریم رضائی
4 ماه پیش
0 0

چرا متن بعضی سوالا مثل این سوال در این قسمت معلوم نیست ولی بعضی سوالا متنش مشخصه

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مریم عزیز
مشکل مطرح شده بررسی خواهد شد.

ارسال دیدگاه