سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 274 | ۰۵ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


پلاک اتومبیل سواری سری ب در تهران به صورت    است که هر ستاره نمایش یک رقم غیر صفر است در سری ب و در تهران چند پلاک می‌توان ساخت که با رقم فرد شروع و به رقم زوج ختم شود؟
 

پاسخ

  

14580

  
 

برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر اول (با 0:0:42)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر دوم (با 0:0:44)
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر سوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر چهارم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر پنجم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه