سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 274


راهنما
دعوت دوستان

سوال 274 | ۰۵ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


پلاک اتومبیل سواری سری ب در تهران به صورت    است که هر ستاره نمایش یک رقم غیر صفر است در سری ب و در تهران چند پلاک می‌توان ساخت که با رقم فرد شروع و به رقم زوج ختم شود؟
 

پاسخ

  

14580

  
 

برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 1 با 0:0:42
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 2 با 0:0:44
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:44
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 5 با 0:0:51
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 6 با 0:0:53
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 7 با 0:0:57
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 8 با 0:1:5
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه