سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 46 | ۲۱ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، زاویه‌ی C چند است؟

 

پاسخ

  

45

 با توجه به قضیه سینوس‌ها داریم:

 

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر اول (با 0:0:10)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:25)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر سوم (با 0:0:32)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر چهارم (با 0:0:36)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر پنجم (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16

ارسال دیدگاه