سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 46


راهنما
دعوت دوستان

سوال 46 | ۲۱ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، زاویه‌ی C چند است؟

 

پاسخ

  

45

 با توجه به قضیه سینوس‌ها داریم:

 

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 1 با 0:0:10
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:25
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 3 با 0:0:32
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 4 با 0:0:36
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 5 با 0:0:40
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 6 با 0:0:41
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 7 با 0:0:45
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 8 با 0:0:45
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 9 با 0:0:48
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه