سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 279 | ۱۰ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


جواب معادله‌ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

چون  است پس:                     
حالا چون پایه‌های دو طرف معادله با هم برابرند، پس توان‌ها هم باید برابر باشند:     
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:17)
21 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:21)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر سوم (با 0:0:22)
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر چهارم (با 0:0:22)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر پنجم (با 0:0:41)
4 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه