سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 279


راهنما
دعوت دوستان

سوال 279 | ۱۰ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


جواب معادله‌ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

چون  است پس:                     
حالا چون پایه‌های دو طرف معادله با هم برابرند، پس توان‌ها هم باید برابر باشند:     
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:17
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 3 با 0:0:22
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 4 با 0:0:22
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 5 با 0:0:41
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 6 با 0:0:44
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 7 با 0:0:45
7 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 8 با 0:0:47
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 9 با 0:0:48
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 10 با 0:0:48
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 11 با 0:0:49
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 12 با 0:0:51
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 13 با 0:0:52
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 14 با 0:0:54
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه