سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 282


راهنما
دعوت دوستان

سوال 282 | ۱۳ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، پس  کدام است؟ 

پاسخ

  

22

 هستند، پس  رابه توان 2 می‌رسانیم:


 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:16
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:40
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 3 با 0:0:45
9 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 5 با 0:0:46
12 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 6 با 0:0:47
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 7 با 0:0:48
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 8 با 0:0:49
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 9 با 0:0:53
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 10 با 0:0:54
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه