سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 286 | ۱۷ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها, تابع و معادله درجه دوم
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد جواب‌های حقیقی معادله‌ی   کدام است؟     
 

پاسخ

  

0

 
    
                          
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:20)
57 بار نفر اول
90 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر دوم (با 0:0:43)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر سوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر چهارم (با 0:0:48)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر پنجم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه