سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 286


راهنما
دعوت دوستان

سوال 286 | ۱۷ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد جواب‌های حقیقی معادله‌ی   کدام است؟     
 

پاسخ

  

0

 
    
                          
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:20
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:48
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:50
8 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 6 با 0:0:50
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 7 با 0:0:55
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه