سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 287 | ۱۸ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها, تابع و معادله درجه دوم
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


یکی از ریشه‌ های معادله‌ ی  برابر صفر است.  کدام است؟
 

پاسخ

  

-6

وقتی یکی از ریشه‌های معادله‌ی صفر است که  باشد. بنابراین:
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:17)
21 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر دوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر سوم (با 0:0:46)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر چهارم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر پنجم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه