سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 287


راهنما
دعوت دوستان

سوال 287 | ۱۸ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


یکی از ریشه‌ های معادله‌ ی  برابر صفر است.  کدام است؟
 

پاسخ

  

-6

وقتی یکی از ریشه‌های معادله‌ی صفر است که  باشد. بنابراین:
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:17
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 3 با 0:0:46
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 5 با 0:0:50
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 6 با 0:0:52
3 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 7 با 0:0:52
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه