سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 48


راهنما
دعوت دوستان

سوال 48 | ۲۳ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطۀ  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

9پس داریم:

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:17
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر 2 با 0:0:21
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:31
85 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 4 با 0:0:37
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 5 با 0:0:39
4 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 6 با 0:0:39
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 7 با 0:0:42
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 8 با 0:0:45
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 9 با 0:0:45
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 10 با 0:0:49
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه