سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 294 | ۲۵ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چه مقداری از، تابع در پیوسته است؟
 

پاسخ

  

0

به محاسبه حد تابع و سپس خود تابع در می پردازیم:
از اینجا به بعد در سؤالات پیوستگی، مجبوریم با حالت کسرها مواجه شویم.
 
 
 
اگر باشد، حد تابع با خود تابع در برابر شده و تابع در پیوسته می شود.

برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر اول (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:43)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر سوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر چهارم (با 0:0:44)
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر پنجم (با 0:0:44)
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه