سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 294


راهنما
دعوت دوستان

سوال 294 | ۲۵ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چه مقداری از، تابع در پیوسته است؟
 

پاسخ

  

0

به محاسبه حد تابع و سپس خود تابع در می پردازیم:
از اینجا به بعد در سؤالات پیوستگی، مجبوریم با حالت کسرها مواجه شویم.
 
 
 
اگر باشد، حد تابع با خود تابع در برابر شده و تابع در پیوسته می شود.

برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 1 با 0:0:42
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:43
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 4 با 0:0:44
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 5 با 0:0:44
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:46
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 7 با 0:0:48
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 8 با 0:0:49
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 9 با 0:0:50
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 10 با 0:0:53
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 11 با 0:0:55
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه