سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 299


راهنما
دعوت دوستان

سوال 299 | ۳۰ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


یک کارخانه تولید خودرو، خودروهایی در ۷ رنگ، ۳ حجم موتور، ۲ نوع گیربکس و ۲ نوع مختلف داشبورد تولید می کند. یک خریدار برای خرید یک خودرو از این کارخانه چند انتخاب خواهد داشت؟
 

پاسخ

  

84

یک مشتری به طور همزمان می تواند از بین هر نوع ویژگی خودرو، (رنگ، حجم موتور، گیربکس، داشبورد)، یکی را انتخاب کند، پس باید از اصل ضرب استفاده کنیم:
۸۴ = ۲×۲×۳×۷ = تعداد انتخاب های مشتری 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:13
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:14
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 3 با 0:0:17
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 4 با 0:0:40
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 5 با 0:0:43
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 6 با 0:0:44
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 7 با 0:0:45
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 8 با 0:0:48
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 9 با 0:0:49
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 10 با 0:0:53
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه