سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 306 | ۰۷ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد جواب‌های معادله‌ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

ابتدا برای حذف مخرج‌ها طرفین معادله را در ک.م.م مخرج‌ها، یعنی ضرب می‌کنیم:


 
 
 
 
 
فقط جواب قابل قبول است، زیرا به ازای درمخرج صفر ایجاد و کسر تعریف نشده می‌شود. بنابراین معادله یک جواب دارد. 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:36)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر دوم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر سوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر پنجم (با 0:0:47)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه