سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 307


راهنما
دعوت دوستان

سوال 307 | ۰۸ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله‌  مجموع ریشه ‌ها کدام است؟
 

پاسخ

  

6 
 
این معادله یک معادله‌ی درجه‎‌ی دوم است که در آن  می‌باشد، پس دو ریشه دارد و ریشه‌های آن و  نیست، چون در معادله صدق نمی‌کنند. پس هر دو ریشه‌ی آن قابل قبول‌اند و می‌دانیم مجموع ریشه‌های معادله‌ی درجه‌ی دوم  از رابطه‌ی  به دست می‌آید:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:36
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:43
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:45
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 5 با 0:0:45
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 6 با 0:0:46
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 7 با 0:0:48
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 8 با 0:0:48
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 9 با 0:0:49
4 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 10 با 0:0:52
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 11 با 0:0:53
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 12 با 0:0:56
9 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه