سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 307 | ۰۸ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله‌  مجموع ریشه ‌ها کدام است؟
 

پاسخ

  

6 
 
این معادله یک معادله‌ی درجه‎‌ی دوم است که در آن  می‌باشد، پس دو ریشه دارد و ریشه‌های آن و  نیست، چون در معادله صدق نمی‌کنند. پس هر دو ریشه‌ی آن قابل قبول‌اند و می‌دانیم مجموع ریشه‌های معادله‌ی درجه‌ی دوم  از رابطه‌ی  به دست می‌آید:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:36)
21 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر دوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر سوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر چهارم (با 0:0:45)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر پنجم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه