سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 308


راهنما
دعوت دوستان

سوال 308 | ۰۹ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله‌  تفاضل معکوس جواب از خود جواب کدام است؟
 

پاسخ

  

3/2


 
 مخرج کسرها را صفر می‌کند و غیر قابل قبول است، در نتیجه تنها جواب معادله می‌باشد. پس داریم:


برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 1 با 0:0:45
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 2 با 0:0:47
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 4 با 0:0:51
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:51
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:0:52
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 7 با 0:0:53
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 8 با 0:0:54
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 9 با 0:0:55
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
1 سال پیش
11 0

3/2 با استفاده از / در جواب نوشته باشیم درست نیست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

مریم جان
اگر پاسخ به این شکل ثبت شود درست خواهد بود.

ارسال دیدگاه