سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 308 | ۰۹ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله‌  تفاضل معکوس جواب از خود جواب کدام است؟
 

پاسخ

  

3/2


 
 مخرج کسرها را صفر می‌کند و غیر قابل قبول است، در نتیجه تنها جواب معادله می‌باشد. پس داریم:


برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر اول (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر دوم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر سوم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر چهارم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر پنجم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

3/2 با استفاده از / در جواب نوشته باشیم درست نیست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

مریم جان
اگر پاسخ به این شکل ثبت شود درست خواهد بود.

ارسال دیدگاه