سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 310 | ۱۱ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله‌  حاصل‌ضرب ریشه‌ ها کدام است؟
 

پاسخ

  

1

ابتدا برای آن‌که مخرج‌ها از بین برود، طرفین معادله را در ک.م.م مخرج‌ها، یعنی ضرب می‌کنیم:
 
و ریشه‌های معادله‌ی درجه‌ی دوم فوق نیستند، چون هیچ یک در این معادله صدق نمی‌کنند. پس ریشه‌های این معادله‌ی درجه‌ی دوم (که اعدادی غیر از 0 و2 هستند) مخرج کسرهای معادله‌ی اصلی را صفر نمی‌کنند و در نتیجه هر دو قابل قبول هستند. حال با توجه به این که در هر معادله‌ی درجه‌ی دوم  ، حاصل ضرب ریشه‌ها از رابطه‌ی  به دست می‌آید، داریم:
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:29)
73 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:35)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر چهارم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر پنجم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه