سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 310


راهنما
دعوت دوستان

سوال 310 | ۱۱ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله‌  حاصل‌ضرب ریشه‌ ها کدام است؟
 

پاسخ

  

1

ابتدا برای آن‌که مخرج‌ها از بین برود، طرفین معادله را در ک.م.م مخرج‌ها، یعنی ضرب می‌کنیم:
 
و ریشه‌های معادله‌ی درجه‌ی دوم فوق نیستند، چون هیچ یک در این معادله صدق نمی‌کنند. پس ریشه‌های این معادله‌ی درجه‌ی دوم (که اعدادی غیر از 0 و2 هستند) مخرج کسرهای معادله‌ی اصلی را صفر نمی‌کنند و در نتیجه هر دو قابل قبول هستند. حال با توجه به این که در هر معادله‌ی درجه‌ی دوم  ، حاصل ضرب ریشه‌ها از رابطه‌ی  به دست می‌آید، داریم:
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:29
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:35
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 3 با 0:0:44
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 4 با 0:0:45
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 5 با 0:0:47
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 6 با 0:0:47
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 7 با 0:0:47
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 8 با 0:0:48
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 9 با 0:0:49
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 10 با 0:0:51
5 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 11 با 0:0:54
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه