سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 320 | ۲۱ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


محل برخوردهای تابع درجه دوم با محور طول ها، چند واحد با یکدیگر فاصله دارند؟
 

پاسخ

  

6

وقتی سهمی محور طول ها را در دو نقطه ی و قطع می کند، فاصله ی نقاط و برابر است با تفاضل ریشه های معادله، پس باید تفاضل ریشه های معادله ی را پیدا کنیم.
می دانیم تفاضل ریشه ها برابر است، پس:

 
 
 
راه دوم: ریشه های معادله را پیدا می کنیم:

 
 
پس تفاضل ریشه ها برابر است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:12)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر دوم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر سوم (با 0:0:46)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر چهارم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر پنجم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه