سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 320


راهنما
دعوت دوستان

سوال 320 | ۲۱ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


محل برخوردهای تابع درجه دوم با محور طول ها، چند واحد با یکدیگر فاصله دارند؟
 

پاسخ

  

6

وقتی سهمی محور طول ها را در دو نقطه ی و قطع می کند، فاصله ی نقاط و برابر است با تفاضل ریشه های معادله، پس باید تفاضل ریشه های معادله ی را پیدا کنیم.
می دانیم تفاضل ریشه ها برابر است، پس:

 
 
 
راه دوم: ریشه های معادله را پیدا می کنیم:

 
 
پس تفاضل ریشه ها برابر است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:12
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:45
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 5 با 0:0:47
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:0:49
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 7 با 0:0:49
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 8 با 0:0:49
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 9 با 0:0:51
9 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه