سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 326


راهنما
دعوت دوستان

سوال 326 | ۲۷ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با سیمی به طول متر می خواهیم قطعه زمینی به شکل مستطیل را که یک طرف آن رودخانه است محصور می کنیم. ماکسیمم مساحت این زمین کدام است؟

 

پاسخ

  

45000

اگر طول و عرض زمین را و فرض کنیم، داریم:  و می خواهیم ماکسیمم شود.
راه اول: چون ثابت است، می خواهیم ماکسیمم شود، پس باید باشد؛ در نتیجه ماکسیمم برابر است با:


راه دوم: از داریم:  و می خواهیم یا ماکسیمم شود، مقدار ماکسیمم برابر است، پس:

 

برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 2 با 0:0:43
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:44
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 6 با 0:0:47
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:52
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 8 با 0:0:54
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه