سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 326 | ۲۷ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با سیمی به طول متر می خواهیم قطعه زمینی به شکل مستطیل را که یک طرف آن رودخانه است محصور می کنیم. ماکسیمم مساحت این زمین کدام است؟

 

پاسخ

  

45000

اگر طول و عرض زمین را و فرض کنیم، داریم:  و می خواهیم ماکسیمم شود.
راه اول: چون ثابت است، می خواهیم ماکسیمم شود، پس باید باشد؛ در نتیجه ماکسیمم برابر است با:


راه دوم: از داریم:  و می خواهیم یا ماکسیمم شود، مقدار ماکسیمم برابر است، پس:

 

برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر دوم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر سوم (با 0:0:44)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر پنجم (با 0:0:47)
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه