سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 7 | ۱۲ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی مجموع نه جمله اول 54 و مجموع ده جمله ی اول 50 است. مجموع چهارده جمله ی اول این دنباله کدام است؟
 

پاسخ

  

14

 
 
 

برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر اول (با 0:0:38)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر دوم (با 0:0:42)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر سوم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر چهارم (با 0:0:55)
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحدثه امینی

محدثه امینی

نفر پنجم (با 0:0:57)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:57

ارسال دیدگاه