سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 7


راهنما
دعوت دوستان

سوال 7 | ۱۲ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی مجموع نه جمله اول 54 و مجموع ده جمله ی اول 50 است. مجموع چهارده جمله ی اول این دنباله کدام است؟
 

پاسخ

  

14

 
 
 

برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 1 با 0:0:38
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 2 با 0:0:42
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:49
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:55
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحدثه امینی

محدثه امینی

نفر 5 با 0:0:57
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:57

ارسال دیدگاه