سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 344 | ۱۵ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


مقادیر تابع، در بازه ی بزرگ تر از می باشد. بیشترین مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

6

تابع را بزرگ تر از قرار می دهیم و با تعیین علامت عبارت پیدا شده بازه ی جواب را پیدا می کنیم:

 
 
 
بنابراین بیشترین مقدار در بازه ی یعنی بازه ی برابر است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:38)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر دوم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر سوم (با 0:0:45)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر چهارم (با 0:0:46)
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر پنجم (با 0:0:48)
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه