سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 344


راهنما
دعوت دوستان

سوال 344 | ۱۵ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


مقادیر تابع، در بازه ی بزرگ تر از می باشد. بیشترین مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

6

تابع را بزرگ تر از قرار می دهیم و با تعیین علامت عبارت پیدا شده بازه ی جواب را پیدا می کنیم:

 
 
 
بنابراین بیشترین مقدار در بازه ی یعنی بازه ی برابر است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:38
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:45
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 4 با 0:0:46
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 5 با 0:0:48
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 6 با 0:0:48
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 7 با 0:0:49
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 8 با 0:0:50
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 9 با 0:0:51
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 10 با 0:0:51
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 11 با 0:0:52
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 12 با 0:0:57
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 13 با 0:1:17
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه