سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 340


راهنما
دعوت دوستان

سوال 340 | ۱۱ دی ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

22

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

9

حل:

 

برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 1 با 0:0:12
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 2 با 0:0:13
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:13
147 بار نفر اول
387 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهار اخلاقی

بهار اخلاقی

نفر 4 با 0:0:16
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهایلیا رضوی

ایلیا رضوی

نفر 5 با 0:0:18
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهرشاد مهدی زاده

مهرشاد مهدی زاده

نفر 6 با 0:0:18
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمریم افشاریان

مریم افشاریان

نفر 7 با 0:0:20
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهشهروز جاویده

شهروز جاویده

نفر 8 با 0:0:21
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

نفر 9 با 0:0:24
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحدثه زارعی

محدثه زارعی

نفر 10 با 0:0:32
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهستوده رئوفی

ستوده رئوفی

نفر 11 با 0:0:32
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه زارعی

مهدیه زارعی

نفر 12 با 0:0:33
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 13 با 0:0:35
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیاسمن میثمی نسب

یاسمن میثمی نسب

نفر 14 با 0:0:36
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 15 با 0:0:37
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 16 با 0:0:41
18 بار نفر اول
133 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 17 با 0:0:46
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 18 با 0:0:48
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهكیانوش روشنی

كیانوش روشنی

نفر 19 با 0:1:1
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 20 با 0:1:3
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمحسن سبزه بان

محسن سبزه بان

نفر 21 با 0:1:38
5 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا سلیم پور

صبا سلیم پور

نفر 22 با 0:1:49
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:49

ارسال دیدگاه