سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 340 | ۱۱ دی ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

22

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

9

حل:

 

برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر اول (با 0:0:12)
7 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر دوم (با 0:0:13)
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر سوم (با 0:0:13)
47 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهار اخلاقی

بهار اخلاقی

نفر چهارم (با 0:0:16)
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهایلیا رضوی

ایلیا رضوی

نفر پنجم (با 0:0:18)
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه