سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 351


راهنما
دعوت دوستان

سوال 351 | ۲۲ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


3 کتاب علمی و 4 نوع کتاب ادبی را به چند روش می‌توان در یک ردیف در کنار هم قرار داد، به طوری که کتاب‌های علمی یک در میان قرار گیرند؟  
 

پاسخ

  

144

تنها چیدمان ممکن که در آن کتاب‌های علمی یک در میان قرار گیرند، به این صورت است:
 
خود کتاب‌های ادبی به  حالت و علمی به  حالت می‌توانند چیده شوند. پس این کار به  حالت قابل انجام است.
 

برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 1 با 0:0:43
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 2 با 0:0:44
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:45
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:0:49
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 5 با 0:0:50
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 6 با 0:0:55
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 7 با 0:0:56
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه