سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 57


راهنما
دعوت دوستان

سوال 57 | ۰۳ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و نمودار تابع های و در نقطه برخورد کنند، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

-21

چون نمودار تابع های و در نقطه برخورد می کنند، پس

در نتیجه
بنابراین

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 1 با 0:0:15
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 2 با 0:0:39
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 3 با 0:0:39
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 4 با 0:0:41
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر 5 با 0:0:45
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 6 با 0:0:47
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 7 با 0:0:48
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 8 با 0:0:50
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه