سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 356


راهنما
دعوت دوستان

سوال 356 | ۲۷ دی ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ضابطه جبری تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و، مقدار کدام است؟ 
 

پاسخ

  

5

 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:24
72 بار نفر اول
198 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 5 با 0:0:48
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 7 با 0:0:51
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه