سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 356 | ۲۷ دی ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و، مقدار کدام است؟ 
 

پاسخ

  

5

 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:21)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:24)
18 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر سوم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر چهارم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر پنجم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه