سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 357 | ۲۸ دی ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و ، مقدار چه‌قدر است؟
 

پاسخ

  

5

 
   

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:30)
18 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:31)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر سوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر چهارم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر پنجم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه