سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 357


راهنما
دعوت دوستان

سوال 357 | ۲۸ دی ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ضابطه جبری تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و ، مقدار چه‌قدر است؟
 

پاسخ

  

5

 
   

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:30
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:31
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:47
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 7 با 0:0:49
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 8 با 0:0:51
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 9 با 0:0:52
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 10 با 0:0:53
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 11 با 0:0:55
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه