سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 367


راهنما
دعوت دوستان

سوال 367 | ۰۸ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

4

مخرج کسر را گویا می‌کنیم و پرانتزها را به توان 2 می‌رسانیم: 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:26
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:32
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:35
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 4 با 0:0:44
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:45
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 6 با 0:0:48
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 8 با 0:0:54
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه