سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 368 | ۰۹ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

مخرج کسر اول را گویا و پرانتزها را در هم ضرب می‌کنیم: 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:31)
17 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر دوم (با 0:0:45)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر سوم (با 0:0:45)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر چهارم (با 0:0:45)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر پنجم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه