سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 368


راهنما
دعوت دوستان

سوال 368 | ۰۹ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

مخرج کسر اول را گویا و پرانتزها را در هم ضرب می‌کنیم: 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:31
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:45
1 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 3 با 0:0:45
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 4 با 0:0:45
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:45
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 6 با 0:0:47
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 8 با 0:0:51
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 9 با 0:0:51
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 10 با 0:0:57
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه