سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 58


راهنما
دعوت دوستان

سوال 58 | ۰۴ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر    باشد،  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/2


 

برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 1 با 0:0:12
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 2 با 0:0:34
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:36
9 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 4 با 0:0:40
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 5 با 0:0:41
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 6 با 0:0:43
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 7 با 0:0:45
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 8 با 0:0:45
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 9 با 0:0:49
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه