سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 58 | ۰۴ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر    باشد،  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/2


 

برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر اول (با 0:0:12)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر دوم (با 0:0:34)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر سوم (با 0:0:36)
8 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر چهارم (با 0:0:40)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر پنجم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه