سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 363


راهنما
دعوت دوستان

سوال 363 | ۰۴ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارش شکل ها
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، چند مثلث وجود دارد؟

 

پاسخ

  

29

حل: در شکل ۱۴ مثلث یک قسمتی، ۱۱ مثلث دو قسمتی، ۴ مثلث چهار قسمتی و در مجموع ۲۹ مثلث وجود دارد.


برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 1 با 0:0:6
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحدثه جاودانی

محدثه جاودانی

نفر 2 با 0:0:9
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 3 با 0:0:11
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 4 با 0:0:22
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهآناهیتا واردان

آناهیتا واردان

نفر 5 با 0:0:32
5 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم افشاریان

مریم افشاریان

نفر 6 با 0:0:35
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:0:35
9 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسماء حیدری

سماء حیدری

نفر 8 با 0:0:41
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 9 با 0:0:47
71 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعارفه افتاده

عارفه افتاده

نفر 10 با 0:1:2
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 11 با 0:1:6
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 12 با 0:1:47
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
مهدیه ازرمجو  مهدیه ازرمجو
پاسخ
10 ماه پیش
29 0

سلام /نفر اول در 6 ثانیه پاسخ دده و این این غیر ممکن در شمارش /چهطوری ؟

ارسال دیدگاه