سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 363 | ۰۴ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارش شکل ها
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، چند مثلث وجود دارد؟

 

پاسخ

  

29

حل: در شکل ۱۴ مثلث یک قسمتی، ۱۱ مثلث دو قسمتی، ۴ مثلث چهار قسمتی و در مجموع ۲۹ مثلث وجود دارد.


برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر اول (با 0:0:6)
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحدثه جاودانی

محدثه جاودانی

نفر دوم (با 0:0:9)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر سوم (با 0:0:11)
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر چهارم (با 0:0:22)
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهآناهیتا واردان

آناهیتا واردان

نفر پنجم (با 0:0:32)
5 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
مهدیه ازرمجو  مهدیه ازرمجو
1 ماه پیش
1 0

سلام /نفر اول در 6 ثانیه پاسخ دده و این این غیر ممکن در شمارش /چهطوری ؟

ارسال دیدگاه