سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 371


راهنما
دعوت دوستان

سوال 371 | ۱۲ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:58

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

20

حل: در هر ردیف، عدد سمت چپ، مجموع و عدد سمت راست، اختلاف دو عدد بالایی است:

 

برنده مسابقهمهدیه زارعی

مهدیه زارعی

نفر 1 با 0:0:17
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 2 با 0:0:23
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 3 با 0:0:27
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحدثه جاودانی

محدثه جاودانی

نفر 4 با 0:0:28
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:29
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:45
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 7 با 0:0:47
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 8 با 0:0:51
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 9 با 0:0:59
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 10 با 0:0:59
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسماء حیدری

سماء حیدری

نفر 11 با 0:1:6
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر 12 با 0:1:14
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهدانیال بامبری

دانیال بامبری

نفر 13 با 0:1:50
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 14 با 0:1:56
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

نفر 15 با 0:1:57
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
1 سال پیش
36 1

درست شد

ارسال دیدگاه