سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 376


راهنما
دعوت دوستان

سوال 376 | ۱۷ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تشخیص وجوه روبه رو
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام عدد روبه روی عدد ۲ قرار می گیرد؟
 
 

پاسخ

  

6

حل: با توجه به وجه های نمایش داده شده، گسترده ی این مکعب به صورت مقابل است و عدد ۶ روبه روی عدد ۲ قرار می گیرد.


برنده مسابقهسونیا صدربزاز

سونیا صدربزاز

نفر 1 با 0:0:12
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

نفر 2 با 0:0:14
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:14
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 4 با 0:0:16
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:16
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهبهار پورعلی

بهار پورعلی

نفر 6 با 0:0:16
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر 7 با 0:0:16
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه میری نژاد

ریحانه میری نژاد

نفر 8 با 0:0:17
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 9 با 0:0:18
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 10 با 0:0:18
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 11 با 0:0:23
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 12 با 0:0:25
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 13 با 0:0:28
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههدیه زهرا افراسیابی كتلر

هدیه زهرا افراسیابی كتلر

نفر 14 با 0:0:29
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 15 با 0:0:32
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 16 با 0:0:33
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 17 با 0:0:58
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 18 با 0:1:3
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهالینا كیومرثی

الینا كیومرثی

نفر 19 با 0:1:5
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:5
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 20 با 0:1:32
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه