سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 372 | ۱۳ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله ی ، مجموع معکوس ریشه ها چه قدر است؟
 

پاسخ

  

-1/3

فرض کنیم ریشه های معادله ی زیر باشند:
 
مجموع معکوسِ ریشه های یعنی مجموع که می شود:
 
صورت کسر همان و مخرج آن همان است، پس  را حساب می کنیم: 
ضرایب معادله ی را می نویسیم:  
 
پس:

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:18)
15 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:28)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر سوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر چهارم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر پنجم (با 0:0:43)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه